Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorat

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

Absolwenci naszych studiów magisterskich mogą kontynuować pracę badawczą i rozwijać indywidualne zainteresowania w powołanej w roku 2019 Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych:
Zob. https://human.phd.uj.edu.pl
Studenci teatrologii są do niej przyjmowani w ramach egzaminów konkursowych w dwóch dyscyplinach: Nauki o sztuce oraz Nauki o kulturze i religii, zgodnie z problematyką i tematami projektowanych prac. Szkoła doktorska proponuje osobny program dydaktyczno-naukowy, oferuje też różne ścieżki rozwijania karier także na gruncie międzynarodowym, jednak doktoranci nie tracą kontaktu z Katedrą Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki: ich promotorzy są członkami naszego zespołu, jako doktoranci mogą prowadzić zajęcia teatrologiczne (zgodnie z przewidzianym w harmonogramie szkoły regulaminem), są zapraszani na zebrania naukowe i organizacyjne Katedry Teatru i Dramatu. Efekty ich prac badawczych są dyskutowane, konsultowane a także publikowane (np. w “Didaskaliach”).
Członkinią Rady Szkoły Doktorskiej jest prof. Katarzyna Fazan; zajęcia w ramach oferty szkoły to kursy autorskie prowadzone m.in. przez pracowników Katedry Teatru i Dramatu oraz Katedry Performatyki.