Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania
i Wydawnictwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Wybrane projekty badawcze realizowane przez pracowniczki i pracowników naszej Katedry

History of Polish Theatre, Cambridge University Press, projekt realizowany przez redaktorów B. Lease’a (Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania), M. Kobiałkę (University of Minnesota, USA) oraz K. Fazan (UJ); planowane wydanie książki: styczeń 2022 (tom zawiera m.in. 8 rozdziałów napisanych przez pracowników Katedry Teatru i Dramatu UJ) 

 

Akademia Ruchu. Teatr, 2015, grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydanie książki Akademia Ruchu. Teatr, wnioskodawca: Fundacja Instytut Sztuk Performatywnych; grant z priorytetu „Wydarzenie artystyczne / Teatr i taniec”, wśród wykonawców: A.R. Burzyńska i M. Kościelniak 

 

Antyk romantyków, później jako Inspiracje Grecji antycznej w kulturze i literaturze XIX w., 1997-2000, grant MNiSzW; we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetem Warszawskim, wykonawca: W. Szturc 

 

Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego, 2014-2017, NPRH grant no. 11H 13 0167 82, wykonawczyni: A.R. Burzyńska 

 

Biblioteka Teatru Lwowskiego, 2015–2018, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MNiSW). Moduł Tradycja 1b, zespołowy projekt dokumentacyjno-badawczy Biblioteki Śląskiej, kierownik dr B. Maresz, wykonawca D. Jarząbek-Wasyl 

 

Contemporary Central European TheatreDocument/ary versus Postmemory, 2012-2013 Visegrad Fund grant no. 21210221, Open Society Archive w Budapeszcie, wykonawczyni: A.R. Burzyńska 

 

Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2012, 2014-2015, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Didaskalia. Gazeta Teatralna, 2019-20202020-2021, Wsparcie dla czasopism naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

Dorobek Helmuta Kajzara, 2012, Grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydanie monografii Helmuta Kajzara (Prawie ludzkie, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara) i tomu z tekstami Helmuta Kajzara (Koniec półświniWybrane utwory i teksty o teatrze), wnioskodawca: Fundacja Korporacja Ha!art; grant z priorytetu „Wydarzenie artystyczne / Teatr i taniec”, wykonawca: M. Kościelniak 

 

Dorobek literacki i naukowy Georga Büchnera jako przykład wpływu odkryć w naukach przyrodniczych i medycznych na rozwój dramatu w pierwszej połowie XIX wieku, 2018-2019, grant NCN Miniatura nr DEC-2018/02/X/HS2/00281, kierowniczka: A.R. Burzyńska  

 

Dramat Polski. Reaktywacja, 2011-2016, NPRH grant no. 11H 11 026780, kierownik: J. Kopciński, wykonawczyni: A.R. Burzyńska 

 

Dramat Polski. Reaktywacja/kontynuacja, 2018-2023, NPRH grant nr 11H 17 0143 85, kierownik: J. Kopciński, wykonawczyni: A.R. Burzyńska 

 

Elektroniczny Katalog Teatralny Biblioteki Jagiellońskiej, 2003-2010, w ramach projektu ministerialnego KBN, kierownik: M. Dębowski 

 

Europejski Wiek Osiemnasty, 2011-2015, projekt NPRH, kierownik: M. Dębowski 

 

Feministyczne i świeckie archiwum transformacji. Pierwsza mobilizacja, 2021-2022, grant badawczy wyłoniony w ramach pierwszej edycji konkursu Minigrant POB Heritage Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik: M. Kościelniak 

 

Józef Kremer (1806-1875). Kontynuacja, 2012-2016, projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach; zwieńczeniem prac jest książka zbiorowa Józef Kremer. Studia i materiały; wykonawca i autorka jednego z rozdziałów tomu – A. Marszałek 

 

Mitoznawstwo porównawcze. Od Hekatajosa z Miletu do Gliberta Duranda, 2005-2006, grant MNiSzW, kierownik: W. Szturc 

„Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru, 2014, wydanie książki w ramach dotacji celowej MNiSzW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSC), wykonawca: M. Kościelniak 

 

Polski teatr Zagłady, 2011-2013, grant NCN N N105 021140, kierownik: G. Niziołek 

 

Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, projekt badawczy finansowany przez KBN nr PB 95/H01/2005/28, kierowany przez D. Kosińskiego; w następstwie projektu uruchomiona została seria wydawnicza pod tym samym tytułem, dotąd ukazały się w niej cztery książki, wykonawcy: D. Kosiński A. Marszałek, A. Wanicka 

 

Poza kanonem, pomiędzy akademią a praktyką. Dramaty Stanisława Wyspiańskiego, 2015-2018, NPRH grant no. 2bH 15 0225 83, wśród wykonawców: A.R. Burzyńska, W. Świątkowska 

 

Rytualne źródła teatru. Maska, obrzęd, święto, 2012-2013, projekt badawczy finansowany przez PWST, kierownik: W. Szturc

 

Słownik polskiej krytyki literackiej – hasła osobowe2019-2022, projekt NPRH nr 11H 17 0213 85, wykonawca: M. Dębowski 

 

Sztuka i technologia w Polsce, 2011-2014, NCN grant no. DEC-2011/01/B/HS2/01198, wykonawczyni: A.R. Burzyńska 

 

Tadeusz Kantor TodayMetamorphoses of Death, Memory and Presence, Frankfurt am Main, 2014 (red. przekładu K. Fazan, red. tomu K. Fazan, A.R. Burzyska, M. Bryś), seria „Polish StudiesTransdisciplinary Perspectives”, 2011-2014 projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 3.1/31H1100968): na opracowanie, przetłumaczenie i wydanie w Peter Lang GmbH artykułów 32 autorów z całego świata, kier. projektu K. Fazan 

 

Teatr Helmuta Kajzara, 2010-2012, grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: G. Niziołek, wykonawca: M. Kościelniak 

 

Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, 2011-2014, projekt międzynarodowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, NN 105015540, prowadzony w UAM; rezultatem jest tom zbiorowy pod tym samym tytułem; wykonawca i autorka jednego z rozdziałów tomu – A. Marszałek 

 

Teatry we Lwowie 1789-1945, 2012-2018, projekt międzynarodowy, finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; efektem prac jest bardzo bogaty zbiór dokumentów i materiałów ikonograficznych, z których część weszła do rozbudowywanej wciąż bazy internetowej pod tym samym tytułem. Kierownik projektu: A. Marszałek. Wykonawcy: S. Hałabuda (emerytowany pracownik naszej katedry), A. Marszałek, A. Wanicka, D. Jarząbek-Wasyl, B. Maresz (Biblioteka Śląska, Katowice), M. Szydłowska (Częstochowa), N. Brajner (UJ, doktorantka), E. Radecka (UJ, doktorantka). W projekcie uczestniczyli również teatrolodzy z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie: R. Ławrientij i E. Sało. Współpracujące instytucje: Uniwersytet im. I. Franki, Lwów, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, Biblioteka Śląska w Katowicach, Biblioteka Naukowa im. Wasyla Stefanyka, Lwów

 

Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii “Warlikowski. Extra Ecclesiam”  w serii „Polish Studies – Transdisciplinary Perspectives2012-2014, grant NCN 31H 12 0262 81, kierownik: G. Niziołek 

 

„Trzecia droga” w kulturze polskiej lat 80., 2017-2018, II edycja Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, kierownik: M. Kościelniak 

 

Wspólnota narodowa w teatrze Jerzego Grzegorzewskiego i w teatrze Jana Klaty, 2010-2014, projekt badawczy – promotorski, Narodowe Centrum Nauki, kierownik: G. Niziołek, wykonawczyni: M. Kwaśniewska-Mikuła 

 

Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku, 2017-2020, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MNiSW), moduł Rozwój 2.b, zespołowy projekt badawczy Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, kierownik prof. D. Kosiński, wśród wykonawców: D. Jarząbek-Wasyl, W. Świątkowska.