Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania
i Wydawnictwa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Didaskalia. Gazeta Teatralna”

Czasopismo „Didaskalia. Gazeta Teatralna” powstało w grudniu 1993 roku w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, współwydawcą Wydział Polonistyki UJ. Siedziba redakcji mieści się w Krakowie.

„Didaskalia. Gazeta Teatralna” obejmują refleksją krytyczną zjawiska z rozmaitych obszarów teatru i sztuki. Prócz premier teatru dramatycznego regularnie omawiamy wydarzenia z obszaru tańca, performansu, sztuk wizualnych, opery. Informacje dotyczące bieżącego życia teatralnego splatamy z refleksją dotyczącą historii i tradycji teatru oraz sztuk performatywnych widząc je jako przestrzenie wzajemnie się naświetlające i tłumaczące. Wydarzenia bieżącego życia teatralnego wpisujemy w szeroki kontekst współczesnej myśli humanistycznej. Ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom teoretycznym, politycznym, filozoficznym, które rozszerzają pole interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym.

„Didaskalia. Gazeta Teatralna” są umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW z liczbą punktów 40 w dyscyplinach: nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo.

Wersją podstawową pisma jest publikacja online, od numeru 157/158 wszystkie teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL.

Obecnie pismem kieruje kolektyw redaktorski: dr Marta Bryś, dr Anna R. Burzyńska, dr hab. Marcin Kościelniak, dr Monika Kwaśniewska, Joanna Targoń

Strona czasopisma:  www.didaskalia.pl