Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorat

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorantki i doktoranci

Zuzanna Berendt
 absolwentka teatrologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Filmoznawstwa i nowych mediów na UJ, od 2018 roku doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu UJ. Laureatka głównej nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie oraz konkursie im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków teatralnych. Jest członkinią grupy Pracownia Kuratorska (https://pracowniakuratorska.fundacjaperformat.com/), która w ostatnich latach tworzyła cykl rezydencji artystyczno-badawczych "Biopolis", a obecnie kontynuuje pracę nad projektami łączącymi naukę, sztukę i aktywizm. Jako recenzentka teatralna stale współpracuje z "Didaskaliami" i "Dialogiem", publikowała również min. w "Polish Theatre Journal", "Tekstach Drugich" i "Kulturze Współczesnej". Obecnie zajmuje się badaniem obecności dyskursów ekologicznych w polskim teatrze najnowszym i nowym tańcu.

Pamela Bosak
 tancerka, pedagog tańca, doktorantka nauk o sztuce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, redaktorka. Zajmuje się także krytyką i teorią teatru tańca. Absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Regularnie publikuje recenzje i teksty krytyczne na portalach i w pismach teatralnych takich jak „Didaskalia”, e-teatr czy taniec POLSKA. Przygotowuje rozprawę doktorską o polskim tańcu współczesnym. Bada zagraniczne wpływy i inspiracje w twórczości polskich choreografów, poszukuje nowych, nienarracyjnych sposobów pisania o tańcu.

Natalia Brajner
absolwentka komparatystyki i teatrologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka w Katedrze Teatru i Dramatu. Wyróżniona w organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Współpomysłodawczyni konferencyjnego cyklu „Imponderabilia teatralne”. Publikowała m.in. w: „Didaskaliach”, „Fragile”, „Teatraliach” czy „Nietak!cie”. Obecnie współtworzy Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia. Praktycznie zainteresowana feminizmem, ekologizacją relacji międzyludzkich i międzygatunkowych, kuchnią roślinną, a także partyzantką ogrodniczą.
Przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Nagość w teatrze w perspektywie teorii afektywnych. Na podstawie tekstów programowych Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego i Krystiana Lupy”.

Natalia Mazurkiewicz-Szafarska
 absolwentka wiedzy o teatrze w specjalności teatrologicznej. Do jej podstawowych zainteresowań badawczych należy teatr muzyczny, w szczególności musicalowy. Jako dyplomowany muzyk łączy narzędzia teatrologiczne i muzykologiczne w celu jak najdokładniejszej analizy spektakli muzycznych.

Ponadto jest założycielką fundacji teatralnej Teatr Przypadków Feralnych, specjalizującej się w konwencji absurdu. W ramach działalności praktycznej zajmuje się reżyserią przedstawień, dramaturgią i szeroko rozumianym zarządzaniem.

Barbara Michalczyk

magistra sztuki, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej. Naukowo zajmuje się historią polskiego teatru w pierwszej połowie XX wieku. Interesuje ją feministyczny zwrot w badaniach nad polskim teatrem oraz obserwowanie i wyciąganie na światło dzienne zjawisk, osób oraz przedstawień do tej pory pozostających poza głównym nurtem.  
Pracuje nad pracą doktorską poświęconą warszawskim teatrom prowadzonym przez kobiety w dwudziestoleciu międzywojennym.  
W roku 2019 była stypendystką w programie Stypendium Artystycznego m st. Warszawy przyznanego na realizację projektu Warszawie teatry dla dzieci w latach 1918-1939 – kalendarium.

absolwentka teatrologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie doktorantka nauk o sztuce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Uczestniczka programu mentoringowego „Top Minds” organizowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i Stowarzyszenie Top 500 Innovators. Laureatka nagrody głównej im. Ewy Guderian-Czaplińskiej w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w Ogólnopolskim Konkursie im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków i krytyczek teatralnych. Jako recenzentka stale współpracuje z „Didaskaliami. Gazetą Teatralną”, „Dialogiem”, „Czasem Kultury” i z „Teatrem”. Publikowała również na łamach „Krytyki Politycznej”, „Widoku” oraz „Pamiętnika Teatralnego”. Była członkinią Komisji Artystycznej w 28. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Obecnie zajmuje się badaniem perspektyw dekolonizacji Europy Wschodniej poprzez sztukę i praktyk artystycznych angażujących osoby uchodźcze.
kontakt: wiktoria.tabak@doctoral.uj.edu.pl 

Błażej Tokarski

 doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował między innymi w „Teatrze” i „Slavia Occidentalis”. Do jego głównych zainteresowań należą powiązania sztuki i religii oraz relacja i napięcia pomiędzy kategoriami historii i mitu. Założyciel krakowskiego niezależnego Teatru74, reżyser i dramatopisarz, autor sztuk Święty Byk, Atlantyda czy Zbrodnie Miłości. Autor książki Zakonne siostry są siostrami twymi. Twórczość dramatyczna św. Teresy z Lisieux w kontekście mitu Joanny d`Arc i mistyki kobiecej (Kraków 2021).

 absolwentka teatrologii w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów doktoranckich w tej samej jednostce. Ukończyła Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Wydziale Historii UJ oraz Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. Była studentką prof. Luigiego A. Santoro, historyka teatru oraz wybitnego znawcy apulijskiego tarantyzmu z Università del Salento. Na przełomie roku 2013/2014 prowadziła terenowe badania etnograficzne na obszarze Półwyspu Salentyńskiego, a w 2015 roku odbyła kwerendę badawczą w Museo Provinciale Sigismondo Castromediano w Lecce, koncentrując się na badaniu parateatralnych źródeł tarantyzmu. Autorka artykułów na temat historii  włoskiego fenomenu tarantyzmu oraz jego recepcji w czasach współczesnych (publikowanych w naukowych monografiach, opracowaniach zbiorowych oraz pismach, m.in w “Performerze” i “Didaskaliach”). Uczestniczka kilkunastu konferencji naukowych. W 2016 roku wraz z Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie i Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie przygotowała pierwszy polski projekt o tarantyzmie  Taranterra. Laboratorium <<pizzichi>> i tarantyzmu. Obecnie pracuje nad interdyscyplinarną rozprawą doktorską pt. Tarantym: od rytuału i parateatru do kulturowej recepcji w kontekście nauk o teatrze i antropologii kulturowej. Ostatnio pracowała także w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie.

Karolina Wycisk

niezależna producentka i menadżerka tańca. Doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie pod kierunkiem prof. Katarzyny Fazan przygotowuje pracę o dramaturgii we współczesnych performansach tanecznych. Koordynatorka projektów artystyczno-badawczych na skalę krajową i międzynarodową, współpracowała m.in. z Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, Instytutem Teatralnym, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015, 2020) oraz Miasta Krakowa (2019). Teksty krytyczne publikuje m.in. w „Didaskaliach”, na portalu taniec POLSKA [pl]. Szefowa Fundacji PERFORMAT, prowadzi performat production - in movement management (performat-production.com), promując twórczość niezależnych choreografek (Renaty Piotrowskiej-Auffret i kolektywu Holobiont) w kraju i zagranicą. Wolny czas spędza na górskich szlakach.

Izabela Zawadzka
 absolwentka wiedzy o teatrze (specjalność teatrologiczna) na Wydziale Polonistyki i zarządzania kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują walking performances i performanse muzealne. Kuratorka spacerów artystycznych i projektów z gatunku walking performances: Kantor tu jest!, Oneiro, 90/100, The Round. Współkuratorka akcji Pieszymaj oraz programu koncertów rodzinnych Polifonie dzieciom. Producentka wydarzeń performatywnych. Do 2020 roku koordynatorka programu performatywnego w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie. Produkowała i koordynowała wydarzenia taneczne, performatywne i muzyczne. Współpracowała z Fundacją Artyści Innowacja Teoria, Krakowskimi Reminiscencjami Teatralnymi, Muzeum Inżynierii Miejskiej. Współautorka publikacji Bardzo krótkie lekcje, będącej zbiorem wywiadów z aktorami Teatru Cricot 2 (Cricoteka, 2015).