Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Teatrologów UJ

Koło Naukowe Teatrologów UJ jest grupą otwartą na każdą osobę studiującą zainteresowaną teatrem i dziedzinami okołoteatralnymi. Podczas spotkań Koła prowadzone są rozmowy o szeroko rozumianym życiu teatralnym, nowych projektach artystycznych, rozwijane i realizowane pomysły na wyjazdy, analizowane są wspólnie oglądane spektakle. Od 2014 roku Koło organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Imponderabilia Teatralne”, która cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony teatrologów.
Opiekunką Koła Naukowego Teatrologów jest dr hab. Wanda Świątkowska.
Od roku akademickiego 2021/2022 przewodniczącą zrzeszającego osoby studiujące na wiedzy o teatrze (I stopień) i teatrologii (II stopień) Koła jest Zofia Kowalska, zastępcą prezeski - Józef Legierski, a skarbnikiem i sekretarzem - Michał Lasocki.

 

Adres mailowy:
kolo.teatrologow@gmail.com

Konto na portalu Facebook:
kolo.teatrologow@gmail.com

Konto na portalu Instagram:
https://www.instagram.com/kntuj/