Przejdź do głównej treści

Staż w „Didaskaliach. Gazecie Teatralnej”

Osoby studiujące na kierunku teatrologia mają możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w formie stażu w redakcji pisma naukowego „Didaskalia. Gazeta Teatralna”.
Trwający rok lub dłużej staż polega na uczestniczeniu w pracach redakcyjnych (od planowania zawartości numerów po uzupełnianie baz danych) oraz publikowaniu na łamach pisma własnych tekstów (recenzji, artykułów naukowych i publicystycznych, wywiadów). Redakcja zapewnia stażystkom i stażystom zaproszenia na premiery i festiwale, zwraca koszty podróży i noclegu.
Nasze dawne stażystki i stażyści pracują w redakcjach gazet, czasopism i portali internetowych, w radiu i w telewizji.


https://didaskalia.pl/pl/o-nas