Przejdź do głównej treści

Pracownia Kuratorska

Pracownia Kuratorska powstała w 2018 roku z inicjatywy osób związanych z krakowską teatrologią i kulturoznawstwem. Impulsem do jej powołania była chęć inicjowania działań kulturotwórczych łączących humanistykę, nauki ścisłe i sztukę. Członkowie i członkinie grupy łączą kompetencje kuratorskie i produkcyjne. Obecnie w skład grupy wchodzą: Zuzanna Berendt, Maciej Guzy, Anna Majewska, Ada Ruszkiewicz i Weronika Wawryk.
Najważniejsze działanie Pracowni Kuratorskiej to Projekt Biopolis: cykl rezydencji artystyczno-badawczych skoncentrowanych tematycznie na kwestiach relacji międzygatunkowych w metropoliach zagrożonych skutkami kryzysu ekologicznego. W ramach pierwszej rezydencji, która odbyła się w sierpniu 2019 roku, artystka multimedialna Karolina Grzywnowicz pracowała z zespołem badawczym w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. We wrześniu 2020 roku odbyła się rezydencja choreografki i performerki Agaty Siniarskiej, która w czasie pracy rezydencyjnej, poświęconej poszukiwaniu alternatywnych sposobów mapowania przestrzeni oraz organizacji wiedzy, odbywała spotkania konsultacyjne z ekspertami w dziedzinie nauk o środowisku oraz aktywistami miejskimi i ekologicznymi. Również w 2020 roku odbyła się rezydencja artystyczno-badawcza kompozytora Wojtka Blecharza i wibroakustyka Janusza Piechowicza z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH.
Więcej informacji na temat Pracowni Kuratorskiej, projektu oraz poszczególnych rezydencji można znaleźć na stronie:
www.pracowniakuratorska.fundacjaperformat.com